Chmura w firmie – codzienność, nie nowinka

W Polsce rozwiązania chmurowe dla biznesu wciąż jeszcze przez niektórych traktowane są jako swoiste novum i technologia „eksperymentalna”. To podejście absolutnie nieuzasadnione, bo jak pokazuje najnowsze raporty dot. perspektyw rozwoju segmentu cloud computing, aplikacje i systemy dostarczane z chmury stały się pełnoprawnym elementem firmowym ekosystemów informatycznych. W najbliższych latach wdrażanie rozwiązań opartych na chmurze będzie więc nie tylko dowodem na innowacyjność danej firmy… co raczej przejawem pragmatyzmu i zdrowego rozsądku, jakim jest dostarczanie swojej organizacji nowoczesnych rozwiązań IT.

Potwierdzeniem rosnącej popularności i znaczenia technologii bazujących na chmurze są choćby wnioski płynące z najnowszego raportu firmy Gartner, która prognozuje, że wydatki na publiczne usługi chmurowe wzrosną w bieżącym roku aż o 18% (z 209 mld USD w 2016 do 246,8 mld USD w 2017). Podobne wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej wśród CFO (dyrektorów finansowych) największych światowych firm – aż 74% z nich twierdzi, że rozwiązania z kategorii cloud computing będą miały w bieżącym roku największy wpływ na rozwijanie się i funkcjonowanie ich organizacji.

4,5x szybciej niż rynek

Kolejne potwierdzenie tych twierdzeń znajdujemy w wynikach finansowych oraz prognozach największych dostawców platform chmurowych – dość wspomnieć iż Amazon (właściciel Amazon Web Services – AWS) informował niedawno, że jego biznes chmurowy urósł w ciągu roku o ponad 40%! Analitycy twierdzą też, że wydatki na „chmurę” rosną obecnie średnio 4,5x szybciej niż wszystkie wydatki na IT od 2009 r.). Wyraźnie świadczy to o tym, że firmy masowo wdrażają rozwiązania oparte na publicznych chmurach, szukając w nich oszczędności, usprawnień codziennej pracy oraz – przede wszystkim – niezawodności i spokoju ducha, związanych z przekazaniem opieki nad kluczowymi dla firmy systemami informatycznymi pod opiekę zewnętrznych, doskonale wykwalifikowanych specjalistów.

Wszystko to jest wyraźnym dowodem, iż chmura jest już w pełni dojrzałą technologią, która przestałą być traktowana przez użytkowników biznesowych jako novum, ciekawostka czy eksperyment. To po prostu nowoczesne, wszechstronne i niezawodne rozwiązanie IT, które w równym stopniu doceniają zarówno korporacje z Top 500 największych przedsiębiorstw na świecie, jak i małe i średnie lokalne firmy.

Wszystko w pakiecie

W tym właśnie tkwi największy atut i piękno tej technologii – w absolutnej wszechstronności, elastyczności i skalowalności. Usługi dostarczane z chmury są w zdecydowanej większości przypadków tańsze, łatwiejsze do wdrożenia i użytkowania oraz bardziej niezawodne niż rozwiązania inhouse, wdrażane i funkcjonujące w siedzibie firmy.

W równym stopniu doceni to zarówno ogromny koncern, który „przesunie” do chmury część działających do tej pory w firmie usług, zapewniając swoim pracownikom większą wygodę pracy i odciążając swój zespół IT, jak i niewielka lokalna firma, której po prostu nie stać na razie na zatrudnienie informatyka. Bez chmury taka firma skazana byłaby na korzystanie z przestarzałych narzędzi informatycznych i każdorazowe płacenie zewnętrznemu specjaliście za wszelkie czynności administracyjne. Dzięki usługom z chmury firma może na atrakcyjnych warunkach korzystać z najnowocześniejszych narzędzi, niejako w pakiecie dostając opiekę wykwalifikowanych pracowników IT.

Polska nie odstaje…

Można śmiało założyć, że również na polskim rynku w najbliższych miesiącach będziemy obserwować to samo zjawisko. Z opinii użytkowników chmury w naszym kraju wynika, że rozwiązania bazujące na chmurze traktowane są jako narzędzia zapewniające realne korzyści i przewagę konkurencyjną na rynku – dzięki temu, że gwarantują najwyższą niezawodność, dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i aplikacji do pracy (użytkownik zawsze korzysta z najnowszej i najbardziej aktualnej wersji danej aplikacji), a na dodatek działają właściwie… bezobsługowo (użytkownik jest wszak zwolniony z wszelkich czynności aktualizacyjnych – wszystkim zajmuje się dostawca usługi).