ERP w chmurze

DLA KOGO?


dla firm, które chcą zredukować koszty utrzymania systemów IT


dla firm, które chcą szybko uruchomić wydajny system ERP

 

dla firm z dynamicznie zmieniającymi się lokalizacjami i rozproszoną strukturą sprzedaży

 

dla firm, które rozbudowują lub aktualizują system ERP i chcą uniknąć kolejnych zakupów infrastruktury

DLACZEGO WARTO?


brak opłat związanych z zakupem licencji (opcja) i infrastruktury


szybkość uruchomienia rozwiązania

 

minimalizacja nakładów na utrzymanie kadry IT

 

błyskawiczny dostęp do aplikacji z dowolnej lokalizacji, na przykład przy tworzeniu nowego oddziału

SAP Business OneRamzes-OnLineenova365 w chmurze

CO OFERUJEMY?

Jeżeli chcesz zostać Partnerem wdrożeniowym systemów ERP:

W ITMation oferujemy Ci kompletną wiedzę, nasze doświadczenie, licencje i zasoby, niezbędne do budowy środowisk zwirtualizowanych. Dzięki temu możliwe jest udostępnianie systemów i aplikacji, które wspomagają zarządzanie firmą.

Gdy chcesz zrealizować wdrożenie systemu ERP dla klientów końcowych,  my zapewniamy infrastrukturę techniczną:

gotową w 24 godziny od zamówienia

elastyczną i łatwo skalowalną

rozliczaną abonamentowo w cyklach miesięcznych

bezpieczną i wysokowydajną

dostępną zdalnie

Zespół administratorów ITMation gwarantuje szybką i sprawną współpracę przy tworzeniu, konfiguracji oraz utrzymaniu środowiska technicznego dla wdrożeń rozwiązań standardowych dla firm sektora MSP i wdrożeń rozwiązań dedykowanych dla większych organizacji. U nas możesz też stworzyć własne, czasowe lub stałe środowisko demo, tak by wzmocnić sprzedaż danego rozwiązania lub wdrożenia.

Gdy jesteś Klientem końcowym:

Dzięki ITMation zyskujesz:

pewność: możliwość szybkiego testowania rozwiązania ERP przed podjęciem decyzji o jego ostatecznym wdrożeniu

wygodę: z systemu ERP korzystasz bez konieczności inwestowania w infrastrukturę informatyczną i licencje oprogramowania

znaczne oszczędności w kosztach utrzymania systemu: minimalizujesz personelu techniczny, przechodzisz z CAPEX na OPEX i obniżasz koszty wejścia

elastyczność: możliwość rozbudowy systemu wraz ze zwiększaniem jego funkcjonalności i liczby użytkowników

Całość oprogramowania ERP i innych opcjonalnych aplikacji jest zainstalowana w chmurze, na wysokowydajnym środowisku wirtualnym. Użytkownicy końcowi korzystają z systemu ERP i pozostałego oprogramowania przez Internet z wykorzystaniem usług terminalowych Windows lub za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

Równocześnie ITMation gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie systemów przed awariami. Dzięki temu Klienci i ich użytkownicy w ramach jednej opłaty miesięcznej otrzymują dostęp do podstawowego narzędzia pracy, jakim jest system ERP, z dowolnego miejsca, w którym się akurat znajdują.

BEZPIECZEŃSTWO

Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania usługi ITMation realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych technologii informatycznych. Instalacja aplikacji i baz danych systemu odbywa się na wydzielonych serwerach wirtualnych. Codzienne kopie baz danych, przechowywane są zgodnie z ustalonym z Klientem harmonogramem. Infrastruktura informatyczna ITMation utrzymywana jest w centrach danych renomowanych dostawców.

enova365 w chmurzeRamzes-OnLineSAP Business One
Maciej Kropidłowski
Opiekun Klienta
+48 517 298 015

JAK TO DZIAŁA?


W ramach usług ITMation Partner wdrożeniowy lub Klient końcowy bezpośrednio otrzymuje do dyspozycji środowisko techniczne do wdrożenia systemu ERP. Przygotowanie środowiska leży po stronie ITMation i jest realizowane przy współpracy partnera wdrożeniowego.0%

Na skonfigurowanym pod wymogi Klienta serwerze, Partner wdrożeniowy instaluje i wdraża system ERP. Instalacja może być nowym wdrożeniem lub migracją wdrożenia ze środowiska lokalnego Klienta.0%

Partner wdrożeniowy ustala z Klientem listę użytkowników. Specjaliści ITMation na podstawie tej listy tworzą konta i pliki dostępowe do aplikacji. Partner wdrożeniowy udostępnia pliki dostępowe użytkownikom końcowym.0%

W efekcie w ramach usługi Klient otrzymuje dostęp do własnej instalacji systemu ERP, zarówno za pomocą usług terminalowych (zdalny pulpit systemu Windows), jak i przeglądarki internetowej.0%
Dostęp do usług terminalowych może być realizowany z dowolnego systemu operacyjnego (Windows, iOS, MacOS X, Android), z każdego miejsca, za pomocą Internetu.0%
Zamów wycenę!