Insert w Charlie Food&Friends

Branża klienta

downloadCharlie Food&Friends to marka grupy firm z branży gastronomicznej. Pod szyldem Charlie Food&Friends powstają sukcesywnie nowoczesne lokale oferujące bogatą gamę posiłków.

80%

Redukcja czasu uruchomienia nowego lokalu

Potrzeby / wyzwania

menu-ikonki-case-studies-insert-dla-charlie-

Obrana strategia rozwoju zewnętrznego implikuje konieczność zastosowania elastycznej infrastruktury IT, szybko adaptującej się do rosnącej organizacji oraz dostarczającej dane analityczne w jak najkrótszym czasie. Te podstawowe potrzeby zaspokaja wypracowane razem z ITmation rozwiązanie.

Wdrożenia

Rozwiązanie informatyczne wspierające działalność Charlie Food&Friends oparto na instalacji wszystkich niezbędnych komponentów na jednym, centralnym serwerze wirtualnym ulokowanym w DataCenter ITMation S.A.. ITMation, poza hostingiem serwerów, dostarcza również aplikacje InsERT w modelu abonamentowym. Takie podejście daje możliwość, wraz z rozwojem sieci, sukcesywne zapewnienie dostępu do niezbędnego oprogramowania:

  • Subiekt GT – jako narzędzia ewidencji sprzedaży oraz gospodarki magazynowej;
  • Rewizor GT- jako podstawowego narzędzia księgowego;
  • Gratyfikant GT – uniwersalny system zarządzania kadrami i płacami.

Każda instancja Subiekt GT działająca na centralnym serwerze połączona jest z poszczególnymi lokalami wyposażonymi w kasy fiskalne / POS z zainstalowaną dedykowaną aplikacją. Kasy łączą się on-line z centralną bazą towarową na Subiekcie. Wdrożono także mechanizmy zapewniające spójność danych w przypadku czasowego zaniku łączności internetowej.

Dodatkowo korzystając z usług, pracującego zdalnie, Partnera wdrożeniowego InsERT wykonano integrację baz danych Subiekt GT dla poszczególnych spółek na poziomie analitycznym z wykorzystaniem narzędzi OLAP.

Przewagi

Kluczowe przewagi

Hosting serwera i umieszczenie całości wdrożenia w jednym centralnym Data Center okazało się trafnym wyborem. Dzięki zastosowaniu infrastruktury wirtualnej, licencji rozliczanych w modelu abonamentowym udało się uzyskać:

  • Elastyczność w zarządzaniu rozwojem nowych lokali w nowych lokalizacjach,
  • Bezpośrednia, bieżącą kontrolę kosztów sprzedaży na poziomie grupy spółek,
  • Centralne zarządzanie zunifikowanymi magazynami dla wszystkich spółek grupy,
  • Minimalizację inwestycji w rozwiązania IT i zarządzanie aspektami technicznymi,
  • Możliwość zdalnego wdrożenia rozwiązań dodatkowych przez różnych partnerów wdrożeniowych niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.
Prowadzimy sprzedaż w kilku odległych miejscach, gdzie stanowiska POS muszą działać bezawaryjnie przez 7 dni w tygodniu. Używamy aplikacji InsERT zintegrowanych z bankowością on-line, dostarczanych z chmury ITMation. W naszych warunkach dostęp do programu z dowolnej lokalizacji i możliwość szybkiego uruchomienia punktu bez większej inwestycji w informatykę jest kluczowa dla dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa, a takie możliwości zapewnia nam ITMation.

Jan Rogala - Wiceprezes Zarządu, Food & Friends Polska S.A.

Redukcja czasu uruchomienia nowego lokalu
80%
Redukcja kosztów obsługi informatycznej
60%
Oszczędność na inwestycjach IT
80%
Wzrost dostępności danych o stanie biznesu
60%

Skuteczność i efekt

W wyniku wdrożenia rozwiązania w Data Center ITMation, przy współudziale Partnerów wdrożeniowych InsERT stworzone zostało bardzo wydajne środowisko prowadzenia biznesu w modelu rozproszonym z zapewniające dostęp do zawsze aktualnych danych o stanie firmy.

Więcej informacji