OIS dla Georg UTZ

Branża klienta

logoFirma Georg Utz Sp. z o.o., polski oddział międzynarodowego koncernu z siedzibą w Szwajcarii,  jest producentem pojemników transportowych, palet, wyprasek na części techniczne wytwarzanych z tworzywa sztucznego, które można wtórnie wykorzystać.

Utz wytwarza dwa rodzaje produktów:  pojemniki i palety produkowane w większości wtryskowo oraz wypraski produkowane w procesie formowania próżniowego.

100%

Redukcja błędnych oznaczeń opakowań

Potrzeby / wyzwania

menu-ikonki-case-studies-oiz-dla-utz-Motorem wdrożenia nowego rozwiązania informatycznego było poszukiwanie rozwiązań z obszaru kontroli jakości w celu obsługi zleceń niestandardowych. W firmie realizowane są czasowo duże zlecenia wymagające odmiennego podejścia do przygotowania finalnego wyrobu i sposobu jego kompletacji. Dodatkowa kontrola jakości dotyczy zleceń na wykonanie pojemników, oznaczonych kompletem etykiet dostarczanych przez zamawiającego.

Podstawowym wymogiem odbioru pojemnika, poza jakością jego wykonania, jest zamieszczenie na jego bokach spójnych, zawierających te same dane oznaczeń. Proces nanoszenia etykiet realizowany jest ręcznie, co ze względu na skalę zleceń skutkowało błędami w oznaczeniach pojemników. Co więcej, błędy te stwierdzane były dopiero u klienta.

W celu wyeliminowania problemu kluczowe stało się zastosowanie rozwiązania automatyzującego proces weryfikacji poprawności oznaczeń na pojemnikach.

Wdrożone rozwiązania

ITMation na zlecenie Georg UTZ opracował autorskie rozwiązanie sprzętowo-aplikacyjne mające na celu usprawnienie i przyśpieszenie procesu weryfikacji oznaczeń na opakowaniach. Rozwiązanie nazwane OIS (Optical Idetyfication System) zbudowane jest z:

  • Stanowiska roboczego sprawdzania opakowań wyposażonego w trzy przemysłowe kamery firmy Basler ze stałoogniskowymi obiektywami 420mm
  • Przemysłowej stacji roboczej z ekranem dotykowym zamontowanej w wygodnej w obsłudze formie wysokiego Infokiosku,
  • Stworzonej przez ITMation aplikacji, zainstalowanej na stacji roboczej.

Całość rozwiązania przygotowana jest w modelu Computer Vision, który obejmuje metody pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i rozumienia obrazów oraz szybkiej transmisji danych przestrzennych w celu wytworzenia numerycznej lub symbolicznej informacji, na przykład w postaci konkretnej decyzji.

Sercem rozwiązania jest aplikacja, która analizuje w czasie rzeczywistym obraz z kamer połączonych ze stacją roboczą poprzez interfejs USB 3.0.

W trakcie procesu weryfikacji oznaczeń opakowanie umieszczane jest na stanowisku roboczym w polu widzenia obiektywów kamer. Obraz z kamer przesyłany jest do aplikacji, która rozpoznaje kluczowe dla kontroli jakości informacje i porównuje je z danymi zdefiniowanymi dla danego zlecenia. W przypadku stwierdzenia poprawności wszystkich oznaczeń na opakowaniu dane są zapisywane i system oczekuje na sprawdzenie kolejnego opakowania. Jeśli proces weryfikacji jest niepomyślny kompletację danej partii opakowań można odłożyć do czasu poprawy oznaczeń na opakowaniu.

System OIS działa w sposób ciągły, automatyczny, odciążający pracowników od wielu czynności sprawdzających.

Zalety rozwiązania

 

  • Usprawnienie procesów kontroli jakości obsługi zleceń.
  • Automatyzacja procesu sprawdzania poprawności oznaczeń pojemników.
  • Wsparcie procesów logistycznych na etapie kompletacji i przygotowania wysyłki – możliwość wydrukowania zestawień oznaczeń dla każdej kompletowanej palety z poziomu modułu raportowego aplikacji OIS.
Redukcja błędnych oznaczeń opakowań
100%
Skrócenie czasu kompletacji zamówienia
60%
Obniżenie kosztu obsługi reklamacji
40%
Wzrost dostępności danych o stanie biznesu
60%

Skuteczność i efekt

Więcej informacji