W chmurze, czy „na swoim” – jak alokować zasoby informatyczne?

Każda firma, której funkcjonowanie opiera się lub w znacznym stopniu zależy od nowoczesnych narzędzi informatycznych, pewnego dnia staje przed poważnym dylematem. Dotyczy on tego, gdzie powinny znajdować się kluczowe dla jej sprawnego działania zasoby informatyczne – dane, aplikacje, serwery itp. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, i w znacznym stopniu zależy od profilu danego przedsiębiorstwa – dlatego przed jej podjęciem ważne jest przeprowadzenie drobiazgowej analizy.

Przez lata dominującym modelem alokowania szeroko rozumianych „narzędzi informatycznych” było przechowywanie ich w siedzibie firmy – wdrażanie i utrzymywanie własnych serwerów, instalowanie i zarządzanie we własnym zakresie aplikacjami, lokalne tworzenie i przechowywanie backupów danych oraz utrzymywanie rozbudowanego działu IT, którego zadaniem było dbanie, by wszystko to sprawnie i wydajnie funkcjonowało.

Ten model ma oczywiście szereg zalet, które docenią np. firmy i instytucje prawnie zobowiązane do zapewnienia szczególnie wysokich, potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami, standardów dot. ochrony i warunków przechowywania danych (czyli np. organizacje, które pozyskują poufne dane swoich klientów/kontrahentów). Doskonale sprawdzi się on również w przypadku przedsiębiorstw silnie „scentralizowanych informatycznie” – takich, w których większość pracowników działa z budynku/terenu firmy i w których tylko incydentalnie zdarza się, że ktoś musi uzyskać dostęp do firmowej infrastruktury IT z zewnątrz.

Problem w tym, że we współczesnych realiach takich firm jest już naprawdę niewiele – większość nowoczesnych organizacji ma zdecydowanie zdecentralizowaną, rozproszoną strukturę, w której kluczową zaletą jest nie przechowywanie wszystkich zasobów IT w jednym punkcie, lecz możliwość łatwego dostępu do nich o każdej porze dnia i nocy, z dowolnego miejsca na ziemi i każdej platformy (komputera, tabletu, smartfona, terminala thin client itp.). Rosnące w siłę trendy BYOD czy home office generują nowe wyzwania związane z jednej strony z bezpieczeństwem, z drugiej swobodą dostępu, z trzeciej wreszcie zapewnieniem odpowiedniej mocy obliczeniowej, tak by infrastruktura użytkownika nie stała się wąskim gardłem wydajności całej organizacji.

Rozwiązaniem pozwalającym na korzystanie z systemów, aplikacji i narzędzi IT w jednym zestandaryzowanym modelu, z którego korzystać mogą pracownicy zarówno w centrali, domowym biurze czy podróżach służbowych jest ich hosting w chmurze. Choć ekran roboczy widoczny jest na sprzęcie pracownika, działają wówczas po stronie dostawcy usługi, a dzięki chmurze zyskuje się dostępność z każdego miejsca i wielu urządzeń.

To idealne biznesowo rozwiązanie dla firmy, która nie zamierza ponosić ogromnych nakładów na inwestycje w nowe technologie, w której przynajmniej część pracowników (handlowcy, serwisanci, menedżerowie) dużo podróżują i chcą mieć stały dostęp do firmowych zasobów, wreszcie – dla przedsiębiorstw, których po prostu nie stać na utrzymywanie rozbudowanego działu IT, który dbałby o stabilność, wydajność czy aktualizowanie firmowych zasobów.

Atutem aplikacji dostarczanych z chmury, przez zewnętrzną firmę, jest również nierealna jeszcze kilka lat temu łatwość wdrożenia – klient nie musi nic instalować, wystarczy, że podpisze umowę i wykupi stosowną licencję. Z aplikacji, do których dostęp wykupił, będzie miał dostęp z niemal dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, bez konieczności instalowania czegokolwiek, dbania o aktualizacje czy bezpieczeństwo danych (wszystko to pozostaje bowiem w gestii dostawcy). Co ważne, gdy na korzystanie z danej usługi zdecyduje się cały dział czy firma, wszyscy współpracownicy będą też mieli dostęp do wspólnych danych – baz danych, bazy kontaktów, katalogów itp.

Oczywiście, nie jest tak, że aplikacje z chmury są jedynym słusznym rozwiązaniem dla wszystkich – każda firma jest inna i każda ma swoje specyficzne wymagania operacyjne. Faktem jednak jest, że rosnąca z roku na rok popularność wskazuje że ten model dostarczania nowoczesnych usług informatycznych jest jednym z najwygodniejszych i najbardziej efektywnych. Przykładowo analiza polskiego rynku zaprezentowana w raporcie Onex Group ujawnia że w roku 2016 aż 67 proc. małych i średnich firm w Polsce korzystało z chmurowych rozwiązań, co więcej jest to aż o 16% więcej niż w roku poprzednim

Nawet jeśli cała organizacja nie jest w stanie oprzeć na nich swojego systemu IT, to przykład większości korporacji pokazuje wyraźnie, że aplikacje z chmury stanowią zwykle przynajmniej część firmowego ekosystemu IT – obok np. chmury prywatnej czy klasycznych zasobów (serwerów, baz danych), przechowywanych on site”. System taki sprawdza się zarówno jako rezerwa mocy w sytuacji awaryjnej, jak i zapewnienie płynności dostępu i komunikacji wtedy, gdy z różnych przyczyn zawodzą standardowe procedury IT.