Wydatki na chmurę rosną jak na drożdżach

Wydatki na infrastrukturę niezbędną do budowy i wdrażania rozwiązań chmurowych osiągnęły w 2017 r. globalnie poziom 46,5 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku na poziomie 20,9% – informują analitycy firmy IDC. Jeśli ten trend utrzyma się w najbliższych latach (a wiele na to wskazuje), to już wkrótce środki przeznaczane na szeroko rozumianą chmurę przewyższą te wydawane na „tradycyjne” systemy IT.

Z analiz IDC wynika, że największą część wspomnianych powyżej wydatków przeznaczono na inwestycje w centra danych świadczące usługi public cloud (65,3%) – co więcej, to w tym segmencie odnotowano też najwyższy wzrost wydatków (o 26,2% w porównaniu z rokiem 2016). 13% powyższej kwoty stanowiły środki na budowę prywatnych chmur zlokalizowanych poza siedzibą firmy (wzrost o 12,7%). Co więcej, ze wszystkich wydatków na chmury prywatne aż 62,6% przeznaczono na systemy hostowane w siedzibie firmy.

Mimo tych wzrostów, większość globalnych wydatków na rozwiązania IT w 2017 r. przeznaczona była wciąż jeszcze na klasyczną, niechmurową infrastrukturę – IDC szacuje, że było to 57,2% wszystkich środków przeznaczonych na IT. Wielkimi krokami nadchodzi jednak moment, w których te relacje się odwrócą. Wydatki na chmurę szybko rosną, a na tradycyjne IT spadają (w 2017 r. o ok. 5% – w porównaniu z 2016), a to oznacza, że w najbliższych latach nastąpi przełomowy moment i firmy z całego świata zaczną więcej wydawać na chmurę (rozwiązania do budowy systemów bazujących na cloud computingu), niż na „tradycyjne IT”. IDC spodziewa się, że nastąpi to w roku 2020 – o ile, oczywiście, utrzymają się opisane wyżej tendencje.

Jeśli chodzi o poszczególne kategorie wydatków na chmurę, to we wszystkich kluczowych sekcjach zanotowano w 2017 r. dwucyfrowe wzrosty: o 22,2% zwiększyły się środki przeznaczane na infrastrukturę sieciową (switche Ethernet), o 22,1% – wydatki na platformy obliczeniowe, zaś o 19,2% – wydatki na platformy storage.

W najbliższych latach ten trend ma się utrzymać – IDC spodziewa się, że do 2021 r. wydatki na systemy chmurowe hostowane poza siedzibami firm (publiczne chmury oraz chmury prywatne off-premises) będą rosły na poziomie 12% rocznie i za 3 lata sięgną 51,9 mld USD rocznie. Większość z tych kwot przeznaczona będzie na publiczne systemy chmurowe (82,1%).

Powyższe informacje zawarte zostały w opracowaniu “Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker”, dostępnym na stronie IDC. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43508918