Hosting systemów zarządzania

Hosting systemów ERP 

By przetrwać na rynku, niezbędna jest szybka reakcja na zmiany. Proponujemy rozwiązania chmurowe dostępne natychmiast, elastyczne w użytkowaniu i rozbudowie a przy tym atrakcyjne cenowo.

ITMation S.A. specjalizuje się w dostawie rozwiązań technologicznych umożliwiających dostęp do aplikacji w modelu chmurowym. W ramach naszej oferty udostępniamy infrastrukturę wirtualną przystosowaną do hostowania aplikacji i systemów ERP oraz pomoc ekspercką w zakresie realizacji wdrożeń.  To także doświadczenie w konfiguracji i udostępnianiu środowisk wirtualnych pod wdrożenia systemów Enterprise Resource Planning i aplikacji, w tym m.in. InsERT serii GT, enova365 czy SAP Business One. Nasza oferta kierowana jest zarówno do producentów systemów ERP, jak też do partnerów/integratorów wdrażających te systemy.  Na tej stronie opisaliśmy  zasady współpracy, jej modele i wykaz korzyści.

Zasady współpracy

Współpraca pomiędzy Państwem a ITMation polega na zapewnieniu możliwości hostowania Państwa aplikacji biznesowych dla Klienta końcowego na dedykowanym serwerze wirtualnym lub wielu serwerach wirtualnych, w zależności od wymagań Klienta lub stopnia skomplikowania wdrożenia. W celu uruchomienia tej usługi ITMation udostępnia serwer wirtualny, na którym realizowane są wdrożenia dla Klientów końcowych. Na serwerze mogą być realizowane:

wdrożenia dla nowych Klientów końcowych

migracje wdrożeń lokalnych, z wykorzystywanego już przez Klienta końcowego sprzętu, do środowiska wirtualnego

Wszystkie prace adaptacyjne i wdrożeniowe Państwa aplikacji dla Klienta końcowego realizowane są bezpośrednio przez Państwa lub Państwa partnerów wdrożeniowych. Dostęp administracyjny do serwera realizowany jest z wykorzystaniem technologii zdalnego pulpitu. Dostęp do aplikacji dla użytkowników końcowych realizowany jest zdalnie, bezpośrednio do aplikacji. Użytkownik końcowy nie ma dostępu do konsoli systemu operacyjnego.

Jak to działa?

W ITMation uruchamiamy serwer wirtualny dla danego projektu0%
Ty instalujesz aplikację oraz nową bazę danych lub bazę danych klienta z backup0%
Przygotowujesz listę kont użytkowników0%
W ITMation tworzymy konta użytkowników w OS0%
Oraz tworzymy pliki dostępowe RDP dla każdego z użytkowników0%
Przypisujesz konta do bazy danych0%
Przekazujesz użytkownikom końcowym pliki dostępowe RDP0%

Opiekun Klienta

Maciej Kropidłowski
+48 517 298 015

Modele współpracy

Model podstawowy

Model podstawowy to model, w którym stroną umowy z Klientem końcowym (w zakresie udostępnienia licencji aplikacji biznesowej, jak i infrastruktury wirtualnej) jest Państwa firma. ITMation natomiast udostępnia Państwu infrastrukturę wirtualną w modelu abonamentowym na podstawie umowy o świadczeniu usług. W tym modelu ITMation pozostaje dla Państwa Klienta niewidoczny.

Model hybrydowy

W tym modelu Państwo wyceniają i ofertują infrastrukturę wirtualną na potrzeby wdrożenia dla Klienta końcowego, jednak nie są Państwo stroną umowy na udostępnianie tej infrastruktury. Infrastrukturę w konfiguracji ustalonej pomiędzy Państwem a Klientem końcowym dostarcza Klientowi końcowemu bezpośrednio ITMation a Państwo zawierają z Klientem końcowym odrębna umowę na dostawę Państwa aplikacji.

Transparentna wycena

Punktem wyjścia dla zaoferowania Klientowi Państwa aplikacji w modelu abonamentowym jest cena środowiska wirtualnego udostępnianego przez ITMation. Wyceny poszczególnych serwerów dokonuje się poprzez rozbudowę jednej z trzech konfiguracji bazowych:

 • SERWER BASIC

  • Konfiguracja bazowa

  • vCore 1 x 2,2 GHz
  • RAM 4GB
  • HDD 10GB 7,2k rpm
  • transfer 10GB / m-c
  • Zapytaj o cenę!

 • SERWER ADVANCED

  • Konfiguracja bazowa

  • vCore  4x 2,2 GHz
  • RAM 32GB
  • HDD 50GB 7,2k rpm
  • transfer 10GB / m-c
  • Zapytaj o cenę!

 • SERWER ELITE

  • Konfiguracja bazowa

  • vCore 8 x 2,2 GHz
  • RAM 64GB
  • HDD 100GB 7,2k rpm
  • transfer 10GB / m-c
  • Zapytaj o cenę!

Serwer szyty na miarę

Naszym założeniem jest zapewnić produkt idealnie dopasowany do potrzeb i wymagań danego procesu. To oszczędność, płaci się wyłącznie za to, co jest niezbędne.

 • Rozbudowa serwerów wirtualnych

 •  

  • ZASOBY JEDNOSTKA
  • Procesor 1 vCore 2,2 GHz
  • Pamięć operacyjna (RAM) 1 GB
  • Pamięć masowa (HDD 7,2k rpm) 10 GB
  • Transfer danych (miesięcznie bezpośrednio do i z vDC) 10 GB
  • Zewnętrzny adres IP szt.
  • MS Windows Server 2012R2 oraz MS SQL Server (licencjonowanie SPLA) szt.
  • Dostęp RDP szt.
  • Zapytaj o cenę!

Co zyskujesz?

 • Jedno, uniwersalne, standaryzowane środowisko sprzętowe do prowadzenia wszystkich wdrożeń. Modyfikacje w konfiguracji aplikacji, prace integracyjne kilku aplikacji dokonywane są centralnie bez konieczności kosztownych i czasochłonnych wyjazdów do Klienta.
 • Pełna elastyczność pozwalająca na budowę serwerów wirtualnych dokładnie odpowiadającym potrzebom wdrożenia dla danego Klienta końcowego.
 • Pełna elastyczność dokonywania zmian w konfiguracji zasobów poszczególnych serwerów wirtualnych w wyniku wzrostu lub spadku zapotrzebowania na moc serwerów ze strony Klienta końcowego.
 • Pełna elastyczność i szybkość udostępniania nowych aplikacji lub udostępniania aplikacji nowym Użytkownikom.
 • Zapewnienie dostępu do aplikacji na urządzeniach działających z systemami iOS, Mac OS X czy Android.
 • Szybka instalacja serwera wirtualnego – wykreowanie, sparametryzowanie serwera i włączenie go do istniejącej wirtualnej infrastruktury zajmuje ułamek czasu potrzebnego na instalację serwera fizycznego.
 • Możliwość szybkiej budowy środowiska testowego lub developerskiego na własne potrzeby Partnera Soneta – brak inwestycji w infrastrukturę do budowy lub testowania nowych rozwiązań aplikacyjnych.