enova365 w chmurze

DLA KOGO?


dla biur rachunkowych, firm handlowych i handlowo-usługowych działających w modelu rozproszonym


dla firm handlowych z dynamicznie zmieniającą lokalizacje siecią sprzedaży – na przykład punktów sprzedażowych w marketach czy galeriach handlowych.

 

dla firm handlowych wykorzystujących mobilnych sprzedawców – oferujemy aplikację sprzedażową dostępną na dowolnym urządzeniu oraz dostęp do bazy danych online.

 

dla firm wykorzystujących do pracy urządzenia z systemem Mac OS X lub innymi – dostęp terminalowy zapewniony jest dla wszystkich głównych systemów operacyjnych

Czym jest enova365?

Poznaj system ERP, wykorzystywany przez ponad 8,5 tysiąca polskich przedsiębiorców. Dostępny już teraz, w wygodny sposób, bez poważnych inwestycji.

Warto skorzystać już teraz z pełnej skali funkcjonalności, personalizowanego, skalowalnego, mobilnego systemu enova365.

W porozumieniu z firmą Soneta oraz Autoryzowanymi Partnerami, zapewniamy dedykowane środowisko wirtualne oraz sprawdzone metody i wiedzę z obszaru hostowania aplikacji enova365 oraz jej udostępniania bezpośrednio na stacjach roboczych Klienta.

Co oferujemy?

Dzięki współpracy pomiędzy Partnerem Soneta a ITMation, jest możliwe szybkie wdrożenie i hostowanie aplikacji enova365 u Klienta końcowego. W zależności od wymagań Klienta lub stopnia skomplikowania wdrożenia, odbywa się ono na dedykowanym serwerze wirtualnym lub wielu serwerach wirtualnych. Co hostujemy w ramach usługi ITMation?

 • Licencje ASP aplikacji enova365 – w tym modelu Partner Soneta udostępnia Klientowi aplikacje enova365 w chmurze, jako własną usługę na dedykowanym dla Klienta końcowego serwerze wirtualnym.
 • Licencje wieczyste aplikacji enova365

W celu zapewnienia dostępu do aplikacji systemu enova365 ITMation udostępnia Partnerowi Soneta serwer wirtualny, na którym realizowane jest wdrożenie dla Klienta końcowego. Na serwerze wirtualnym jest instalowana, parametryzowana i wdrażana aplikacja enova365 oraz inne niezbędne komponenty oraz aplikacje firm trzecich (jeśli to konieczne). Na serwerze mogą być realizowane:

 • Wdrożenia enova365 dla nowych Klientów końcowych
 • Migracje wdrożeń enova365 wykorzystywanych już przez Klienta końcowego na sprzęcie fizycznym, które zostaną przeniesione do środowiska wirtualnego.

Wszystkie prace adaptacyjne i wdrożeniowe aplikacji enova365 dla Klienta końcowego realizowane są bezpośrednio przez Partnera Soneta. Dostęp do aplikacji dla użytkowników końcowych realizowany jest zdalnie bezpośrednio do aplikacji z wykorzystaniem usług terminalowych Microsoft. Użytkownik końcowy nie ma dostępu do konsoli systemu operacyjnego.

Maciej Kropidłowski
Opiekun Klienta
+48 517 298 015

JAK TO DZIAŁA?

W ramach usług ITMation Partner wdrożeniowy lub Klient końcowy bezpośrednio otrzymuje do dyspozycji środowisko techniczne do wdrożenia systemu enova365. Przygotowanie środowiska leży po stronie ITMation i jest realizowane przy współpracy partnera wdrożeniowego.0%

Na skonfigurowanym pod wymogi Klienta środowisku, Partner wdrożeniowy instaluje i wdraża system enova365. Instalacja może być nowym wdrożeniem lub migracją wdrożenia ze środowiska lokalnego Klienta.0%

Partner wdrożeniowy ustala z Klientem listę użytkowników. Specjaliści ITMation na podstawie tej listy tworzą konta i pliki dostępowe do aplikacji. Partner wdrożeniowy udostępnia pliki dostępowe użytkownikom końcowym.0%

W efekcie w ramach usługi Klient otrzymuje dostęp do własnej instalacji systemu enova365, zarówno za pomocą usług terminalowych (zdalny pulpit systemu Windows), jak i przeglądarki internetowej.0%
Wygodnie korzystasz z enova365 w chmurze. Bez konieczności budowy i zarządzania własnym zapleczem serwerowym i siecią. Dostęp do usług terminalowych może być realizowany z dowolnego systemu operacyjnego (Windows, iOS, MacOS X, Android), z każdego miejsca, za pomocą Internetu.0%

Jakie są opcje hostingu aplikacji enova365?

 • Realizacja wdrożeń enova365 w pełnym modelu usługowym – bez inwestycji po stronie Klienta w licencje i infrastrukturę.
 • Migracja instalacji enova365 – przeniesienie z serwerów fizycznych u Klienta na serwery wirtualne w sytuacji rozszerzenia wdrożenia lub konieczności wymiany infrastruktury po stronie Klienta jako alternatywa dla kosztownych wydatków w nowe serwery, ich utrzymanie i administrację.
 • Wdrożenia dla Klientów działających w wielu lokalizacjach, wymagających elastycznego i szybkiego wprowadzania zmian, w tym szybkiego uruchamiania nowych lokalizacji.
 • Szybka budowa środowiska demonstracyjnego  dla potencjalnego Klienta – a po jego decyzji o wyborze enova365  – możliwość płynnego przekształcenia na środowisko produkcyjne.
 • Zapewnienie ciągłego dostępu do aplikacji, z dowolnej lokalizacji, na urządzeniach wyposażonych w jeden z wiodących systemów operacyjnych: MS Windows, iOS, Mac OS X, Android.

Co zyskuje Klient Końcowy?

Dzięki usługom ITMation, przy współpracy z Autoryzowanymi Partnerami Soneta możliwe jest:

 • Szybkie i atrakcyjne kosztowo wdrożenie enova365 dla firm prowadzących działalność w wielu lokalizacjach lub wykorzystującym pracowników mobilnych niezależnie od modelu licencjonowania systemu enova365.
 • Zapewnienie środowiska wirtualnego do niezwłocznej realizacji wdrożenia w oparciu o zakupione licencje wieczyste enova365.
 • Zapewnienie wydajnej, bezpiecznej i wysoko skalowalnej infrastruktury wirtualnej dostępnej w modelu opłat abonamentowych, jako alternatywy dla zakupów i serwisowania fizycznych serwerów pod wdrożenia dla Klientów.