fepr-ds-ue-efrr-kolor
ITMATION S.A. realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich pt. „Przeprowadzenie prac badawczych nad technologią do dystrybucji i zarządzania oprogramowaniem oraz licencjami w modelu chmury obliczeniowej w jednostkach badawczych i naukowych”

 

Cel projektu: przeprowadzenie prac badawczych nad technologią do dystrybucji i zarządzania oprogramowaniem oraz licencjami w modelu chmury obliczeniowej

 

Planowane efekty: stworzenie prototypowej platformy  technologicznej umożłiwiajacej elastyczną dystrybucję i zarządzanie oprogramowaniem oraz licencjami w modelu chmury obliczeniowej, z możliwością zastosowania w jednostkach naukowych i badawczych

 

Wartość Projektu: 4089912,57 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2177914 PLN