fepr-ds-ue-efrr-kolor
 
 

ITMATION S.A. realizowała od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich pt. „Przeprowadzenie prac badawczych nad technologią do dystrybucji i zarządzania oprogramowaniem oraz licencjami w modelu chmury obliczeniowej w jednostkach badawczych i naukowych”.Cel projektu: przeprowadzenie prac badawczych nad technologią do dystrybucji i zarządzania oprogramowaniem oraz licencjami w modelu chmury obliczeniowej


Efekty projektu: stworzenie prototypowej platformy  technologicznej umożliwiającej elastyczną dystrybucję i zarządzanie oprogramowaniem oraz licencjami w modelu chmury obliczeniowej, z możliwością zastosowania w jednostkach naukowych i badawczych


Wartość Projektu: 4089912,57 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2177914 PLNMateriały z przeprowadzonych prac badawczych:

Opis projektu badawczego – materiały na spotkanie robocze.

Secretary problem: graphs, matroids and greedoids.

Specyfikacja wymagań wirtualizacji dla programów używanych w szkołach wyższych.

Meta-heuristic task scheduling algorithm for computing cluster with 2D packing problem approach.

Raport końcowy projektu B+R.